CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VBS

LIÊN HỆ

Sản Phẩm UPS GTEC AP160i

Bộ lưu điện AP160i là sản phẩm UPS cho các thiết bị tủ sever, Datacenter. Công suất từ 1kva - 20kva